HEL 2016-005627 Kaupungin huolehtii omistamistaan tiloistaan pääsääntöisesti järkevästi ja hyvin. Kuitenkin talouden tiukka tilanne on johtanut korjausvelan muodostumiseen Helsingin kiinteistökannassa, peruskorjauksia on lykätty tai laiminlyöty. Erityisen haitallista tämä on koulurakennusten kohdalla. Koulujen peruskorjauksiin varatut varat eivät riitä pitämään kaikkia koulurakennuksia terveellisinä oppimis- ja työympäristöinä. Tämän lisäksi korjausrakentaminen ylipäätänsä on usein teknisesti vaativampaa kuin uudisrakentaminen ja virheiden mahdollisuudet ovat suuremmat. Korjausrakentamisen laatuun pitää kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi sovituilla kuivaketjuilla ja työ huolellisuuden tarkastuksilla rakennuttajan puolesta. Korjatessa kosteus- ja homeongelmaisia koulurakennuksia on usein vaikea selvittää korjaustarpeen laajuutta ja esimerkiksi sisäilman ongelmien lähteet saattavat jäädä arvoitukseksi. Korjattuun rakennukseen on voinut jäädä kosteusongelmallisia kohteita ja terveydelle vaarallisia mikrobilähteitä, koska kaikkia ongelmakohtia ei ole löydetty. Jotta vältyttäisiin yli- tai alikorjaamiselta, on syytä tutkia korjattava kohde ennen ja jälkeen korjauksen. Homekoirayksikön ja asiantuntevan kuntotarkastajan yhteistyöstä on Suomessa saatu hyviä kokemuksia. Tästä johtuen me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki tutkisi mahdollisuutta käyttää homekoiria kosteusvaurioisten koulujen korjausten yhteydessä